top of page

DEN LYSASTE DAGEN I ÅRET

 

Tidspunktet; vårt faste holdepunkt, ein fast dag i året: Eit tidspunkt me kan gjera noko saman, utan nødvendigvis å vera på same staden. 

Ettersom kunstnarar reiser mykje, deltar i prosjekt rundt på heile kloden, tenkte med at Trykk i Sann-tid skal vera mogleg å gjennomføra med enkle midlar, til eit gitt tidspunkt, kvart år i nokre år framover. 


Dette året : 20.juni 2020 kl 23.34

Kvifor valde me Den lysaste dagen i året? 
Lyset pregar nordnorsk liv, sommar som vinter, og det har prega nordnorsk kunst i hundrevis av år. 

Lyset er optimismen.
Lyset er livgjevande.

Lyset om sommaren er skrudd på døgnet rundt.

Dette er dagen for håp.
 

bottom of page